10.1 Oudervoorlichting

Wat is het?

 • Een moment op school waarbij ouders ingelicht worden over verschillende onderwerpen (fruit, water, ontbijten, trakteren, bewegen) van Lekker Fit!. Bij dit moment is de schooldiëtist (verplicht) aanwezig.
 • De invulling van deze voorlichting verschilt qua inhoud en wordt naar de wens en behoefte van de school en in overleg met de schooldiëtist, bepaald.
 • Jaarlijks wordt een oudervoorlichting georganiseerd op kosten van Lekker Fit!.

Wat is het doel?

 • Kennisoverdracht over het betreffende onderwerp naar de ouders.
 • Gedragsverandering over het betreffende onderwerp van de workshop naar de ouders.

Wie doet wat?

School

 • Voorziet in de locatie.
 • Is verantwoordelijk voor de organisatie van de workshop.
 • Kiest een onderwerp voor de workshop uit dat aansluit op de thema’s die de school implementeert.
 • Coördineert (coördinator schooldiëtist in samenwerking met ouderconsulent en diëtist) de aanmeldingen.
 • Maakt ouders enthousiast, informeert de ouders over de Lekker Fit! Activiteiten, de invoering en de inhoud van de pijlers.

Schooldiëtist

 • Enthousiasmeert ouders van kinderen die op consult komen.
 • Is, in overleg met school, verantwoordelijk voor de inhoud van de workshop.
 • Voert de oudervoorlichting uit.

Prestatie indicator

 • Er vindt minimaal 1 ouder of ouder en kind workshop per schooljaar plaats.
 • De communicatie met ouders over Lekker Fit! kan inzichtelijk worden gemaakt.

Downloads

 • Draaiboek Lekker Fit! Groente en fruit workshop ouder en kind

  Draaiboek voor het organiseren van een fruitworkshop voor ouder en kind.

  Download

  01-02-16

 • Draaiboek Lekker Fit! Groente en fruit workshop ouders

  Draaiboek voor het organiseren van een fruitworkshop voor ouders.

  Download

  01-02-16