Beter Presteren met voor- en vroegschoolse educatie

Door het actieplan Beter Presteren werken Rotterdamse scholen intensiever dan ooit aan het verbeteren van schoolprestaties en het stimuleren van talent. Alles wordt op alles gezet zodat kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. Eén manier om dit te doen zijn de groepen 0. Dit is een samenwerking tussen peuterspeelzalen en basisscholen om achterstanden weg te werken voordat het kind instroomt in de kleutergroep.

Bovendien is er veel aandacht voor ouderbetrokkenheid, omdat de bijdrage van ouders aan een gezonde ontwikkeling onmisbaar is. Een belangrijk hulpmiddel voor het voorkomen of verminderen van ontwikkelachterstanden en het stimuleren van ouderbetrokkenheid is Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE). Deze programma’s zijn bestemd voor het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de onderbouw van de basisschool. Bij het ontwikkelen van Lekker Fit! Kleuters is aansluiting gezocht met de werkwijze in de meest gebruikte VVE programma’s.

VVE programma’s gaan in op vier ontwikkelingsdomeinen:

 1. Taalontwikkeling en ontluikende geletterdheid
 2. Denkontwikkeling en ontluikend rekenen
 3. Motorische en creatieve ontwikkeling
 4. Persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling

Voor wie?

Voor jonge kinderen die onvoldoende zijn toegerust voor een soepele instroom in groep 3 van de basisschool en die daardoor een grotere kans lopen om achterop te raken.

Wat wordt er in Rotterdam gebruikt?

De meest gebruikte VVE methoden in Rotterdam zijn: Piramide en Kototaal. In mindere mate wordt gebruik gemaakt van de programma’s: Kaleidoscoop en Basisgoed.

Kenmerken meest gebruikte programma’s

Piramide (Cito groep):

 • Opgebouwd rondom jaarlijks terugkerende thema’s (die uit activiteiten bestaan waarin alle ontwikkelingsdomeinen aan bod komen)
 • Er zijn 12 thema’s van 2/3 weken die in 1 jaar worden behandeld, het niveau wordt elk jaar hoger
 • Relevante thema’s voor Lekker Fit!: ‘Eten en Drinken’, ‘Feest’, en ‘Ziek en Gezond’
 • Piramide producten die aansluiten bij Lekker Fit! Kleuters: dagritmekaarten, praatplaten en interactief voorlezen
 • Wist je dat veel basisscholen samenwerken met een peuterspeelzaal. Soms zit deze psz in de school. De intensiteit van samenwerken verschilt.

Ik & Ko/ Sil op School (CED-groep)

 • Ik & Ko (4-6 jaar) sluit aan op Uk & Puk (0-4 jaar) en Puk & Ko voor Peuterspeelzalen (2,5-4 jaar)
 • Thematische aanpak gekoppeld aan herkenbare, levensechte praktijken (3/4 weken per thema, 18 thema’s & 12 verschillende type activiteiten per schema)
 • Thema’s worden in willekeurige volgorde in twee jaar tijd behandeld
 • Relevante thema’s voor Lekker Fit!: ‘Eet Smakelijk’, ‘Speel je mee’, ‘Het Circus’ en ‘Hoera’
 • Ik & Ko producten die aansluiten bij Lekker Fit! Kleuters: dagritmekaarten (ook voor de kleine pauze en gym), thuisactiviteiten om met ouders te doen en ouderbijeenkomsten
 • Ik & Ko wordt de komende jaren geleidelijk aan vervangen door Sil op School waarbij 6-wekelijkse thema’s worden aangeboden die beter bij de actualiteiten passen. Hierbij hoort een nieuwsbrief voor scholen waarvoor de Consulent Kleuters geregeld informatie aanlevert. Op deze manier raakt Lekker Fit! meer geïntegreerd in de methode.
 • Scholen die willen voorzien in een doorgaande leerlijn kunnen sinds kort ook kiezen voor de vernieuwde Schatkistmethode (Zwijsen). Dit is een andere VVE methode voor groep 1-2 die aansluit op Uk& Puk/ Puk & Ko.