Het gebruik van social marketing

Er is onderzocht aan welke voorwaarden Lekker Fit! Kleuters moest voldoen om de kansen op resultaat te vergroten. Er is gesproken met experts, leerkrachten, directies en ouders om ervoor te zorgen dat de interventies rekening houden met wat de uitvoerders en de doelgroep leuk en belangrijk vinden en met wat zij wel en niet kunnen (Social marketing aanpak). Ook is gekeken naar wat al bekend was over wat interventies in het algemeen, maar ook op het gebied van groente en fruit, effectief maakt.

We willen niet teveel tijd kwijt zijn aan uitzoeken hoe iets werkt, het moet heel praktisch zijn.

Kleuterleidster

Ik vind het leuk, maar het kost veel voorbereiding dus ik zou het in de praktijk minder snel doen.

Kleuterleidster

Ik hoef niet te zorgen dat de kinderen de vitaminen binnen krijgen.

Kleuterleidster

Als je kinderen wilt leren groente en fruit te eten, dan ze moeten ze het echt ervaren, kunnen zien, kunnen proeven. Als kinderen een getekende wortel zien, dan weten ze niet hoe het is om die te eten. Soms herkennen ze een echte niet eens.

Kleuterleidster

Mijn kinderen eten alles, dat was ook geen probleem toen ze nog klein waren. Ze waren allemaal gezond en stevig; lekker rond.

Turkse moeder

Van water groei je niet.

Turkse moeder

Wij Marokkaanse vrouwen voelen ons fijner als ons kind iets dikker is, maar eigenlijk is dat niet gezond. Als wij ons kind te dun vinden dan zegt het consultatiebureau dat het wel gezond is.

Marokkaanse moeder

Als je je kind water geeft bij het brood dan ben je zuinig.

Marokkaanse moeder

Inzichten uit de gesprekken en wat we ermee gedaan hebben

 • Kleuterleidsters vinden een goede groei en ontwikkeling van het kind erg belangrijk > In de communicatie en de Lekker Fit! materialen wordt steeds de relatie gelegd tussen gezonde voeding en beweging en de groei en ontwikkeling van het kind.
 • Kleuterleidsters willen wel bijdragen aan een gezonde leefstijl van het kind maar zien de ouders als hoofdverantwoordelijk; hun bijdrage mag niet te belastend en gedwongen zijn > Lekker Fit! aanbod valt te integreren in VVE methoden en sluit aan bij bestaande lesmethoden, ook worden leerkrachten aangemoedigd activiteiten mee te nemen in de jaarplanning.
 • Ouders van Marokkaanse/Turkse herkomst vinden het vaak juíst positief als hun kind iets te dik is. Wel zien zij groente en fruit eten als gezond. Ook is het niet gebruikelijk om regels of afspraken te maken met het kind over eten en drinken > Daarom gaan alle Lekker Fit! Kleutermaterialen alleen in op het gewenste gedrag er wordt nergens gesproken over overgewicht.

Wat interventies effectief maakt en wat we ermee gedaan hebben

 • Inzetten op meerdere factoren die het gedrag beïnvloeden > een diverse interventiemix
 • Benadering via zowel de fysieke als de sociale omgeving > fysieke materialen en verandering in beleid
 • Vergroten van kennis en vaardigheden > studiedag en instructies voor groepsleerkracht
 • Maak gebruik van observerend leren (inspelen op de neiging tot imitatie) > o.a. door interactief voorlezen, en een gympak voor Ko
 • Schep positieve verwachtingen en versterk het vertrouwen in eigen kunnen > begeleiding groepsleerkacht bij het uitvoeren beweeglessen
 • Gebruik van creatieve en informatieve componenten zoals characters, liedjes of rolmodellen > Lekker Fit! cd, interactief voorlezen uit de Groentefroetels, Wiebe en Lina
 • Betrek kinderen bij het groeien, oogsten, ruiken en proeven van groente > proeven van groente met Groentefroetels, en toekomstige samenwerking met Natuur en Milieu educatie (NMe)
 • Zorg voor een duidelijk, volledig en coherent programma (in plaats van kortdurende losse interventies) > Lekker Fit! bestaat uit onderdelen die elkaar aanvullen en die aansluiten bij de VVE methoden.