10.3 Workshops voor ouders

Wat is het?

Vanuit Lekker Fit! zijn werkvormen ontwikkeld voor interactieve bijeenkomsten voor ouders. Deze bijeenkomsten zijn optioneel. De Fruitworkshop wordt uitgevoerd door een Gezondheidsbevorderaar van de afdeling Onderwijs en is gratis. Deze is alleen geschikt als de school van plan is een groente- en fruitbeleid in te voeren.

De Traktatieworkshop kan altijd worden aangevraagd, maar is bij uitstek geschikt op het moment dat de school het traktatiebeleid gaat aanpassen. Deze workshop wordt uitgevoerd door de schooldiëtist. De kosten hiervan zijn voor rekening van de school.

Wat is het doel?

 • Een algemeen doel van de workshops voor ouders is het vergroten van de bekendheid, betrokkenheid en het draagvlak ten aanzien van Lekker Fit!:

Daarnaast hebben beide workshops een specifiek doel:

Fruitworkshop

 • Bespreken en overwinnen van weerstanden bij ouders ten aanzien van het invoeren van een verplicht fruit- of groentemoment op school

Traktatieworkshop

 • Demonstreren en samen bereiden van traktatiealternatieven die in lijn zijn met de traktatierichtlijn
 • Bekendmaken van ouders met (het werk van) de schooldiëtist

Wie doet wat?

Gymleraar Nieuwe Stijl

 • Plant de workshop in, in afstemming met gezondheidsbevorderaar of diëtist
 • Nodigt ouders uit voor de workshop (opkomst van minstens 8 ouders)
 • Regelt een geschikte ruimte

Projectleider Lekker Fit!

Als de school belangstelling heeft, adviseer dan een workshop te organiseren voor ouders van nieuwe kleuters. Deze ouders zijn nog bezig met de vraag ‘hoe kunnen we het goed doen?’ en vinden het vaak leuk om andere ouders te ontmoeten. Tegelijkertijd investeer je in ouderbetrokkenheid waar je de hele basisschoolperiode wat aan kunt hebben

Groepsleerkracht

 • Signaleert behoefte bij ouders en vraagt workshop aan via de projectleider (fruitworkshop), GNS, of schooldiëtist (traktatieworkshop)

Schooldiëtist

 • Woont training voor traktatieworkshop bij
 • Doet boodschappen
 • Voert de traktatieworkshop uit volgens instructie
 • Stimuleerd de traktatie richtlijn; ‘één is genoeg, klein is oké!’

Gezondheidsbevorderaar

 • Voert fruitworkshop uit volgens instructie

Randvoorwaarden

 • Ruimte voor het uitvoeren van de workshop
 • Budget school voor de traktatieworkshop (uurtarief diëtist € 60 plus boodschappen circa € 50). Dit kan bijvoorbeeld uit het Lekker Fit! schoolbudget komen.
 • Voldoende animo bij ouders (minimale aanwezigheid ongeveer 8 ouders)

Praktisch

 • Fruitworkshop kan worden aangevraagd via de projectleider
 • Traktatieworkshop moet worden aangevraagd bij de GNS of de eigen diëtist
 • Voorbeelduitnodiging voor ouders te vinden op de website rotterdamlekkerfit.nl

In schooljaar 2014/15 kunnen scholen zich opgeven voor de interactieve theatervoorstelling ‘Voor je het weet zijn ze groot’. Scholen worden hierover geïnformeerd door de projectleider of Consulent Kleuters.

Downloads

 • Draaiboek Lekker Fit! Groente en fruit workshop ouder en kind

  Draaiboek voor het organiseren van een fruitworkshop voor ouder en kind.

  Download

  01-02-16

 • Draaiboek Lekker Fit! Groente en fruit workshop ouders

  Draaiboek voor het organiseren van een fruitworkshop voor ouders.

  Download

  01-02-16