Disclaimer

Rotterdam Lekker Fit!

Met het programma Rotterdam Lekker Fit! zet Gemeente Rotterdam zich in voor een gezond gewicht en voldoende beweging bij Rotterdamse kinderen tot 14 jaar. Op 20 voortgezet onderwijsscholen en 94 basisscholen ondersteunen leerkrachten, sportdocenten en gezondheidsprofessionals, zoals diëtisten, de leerlingen meer te bewegen en gezonder te eten.

Ook worden steeds meer kinderdagverblijven en peuterspeelzalen Lekker Fit!. Zo ontstaat een doorlopende leerlijn, waarin kinderen in aanraking komen met een gezonde en fitte leefstijl. Jong geleerd is oud gedaan!

Copyright

De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Gemeente Rotterdam. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Gemeente Rotterdam is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Gemeente Rotterdam niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

Iedere vorm van gebruik van de door Gemeente Rotterdam op deze website aangeboden digitale materialen is op eigen risico.

Gemeente Rotterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, (on)bereikbaarheid van de website of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Gemeente Rotterdam geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Volg onze updates