Problemen ten aanzien van gymzalen

Wat is het?

Dit is een procedure speciaal opgesteld voor als er zich problemen voordoen bij de aanvraag van gymuren.

Bij vragen over zalen maken we onderscheid tussen vragen over Sport en Cultuur (gemeentelijke) zalen of zalen die onder een andere huurder of eigenaar vallen.

Sport en Cultuur zalen

De gymleraar neemt eerst contact op met de betreffende beheerder van de zaal. Conform de intern gemaakte afspraken behoort de beheerder de problemen die zich voor doen op te lossen. Kan de beheerder het probleem niet verhelpen, dan neemt de gymleraar contact op met de bedrijfsleider.

Niet Sport en Cultuur zalen

Wanneer een gymleraar een klacht heeft over een zaal die niet onder beheer van Sport en Cultuur valt, kan deze klacht - indien het een zaal van Gemeente Rotterdam betreft - bij Gemeente Rotterdam neergelegd worden. Mocht het geen zaal van Gemeente Rotterdam zijn, dan dient er contact op te worden genomen met de betreffende eigenaar.

Het is wenselijk dat indien de klacht een zaal van Gemeente Rotterdam betreft Jeugd & Onderwijs hiervan op de hoogte wordt gesteld.

Wat is het doel?

In algemene zin zijn de veelgehoorde klachten te verdelen in 3 categorieën:

 • inventarisatie
 • schoonmaak
 • gebouw

In beginsel behoort de beheerder van de zaal oplossingen aan te dragen voor klachten betreffende deze categorieën.

Wie doet wat?

School

 • Geeft klacht door aan betreffende organisatie / beheerder.

Gymleraar Nieuwe Stijl

 • Geeft klacht door aan betreffende organisatie / beheerder.

Projectleider Lekker Fit!

 • Indien partijen er niet uitkomen kan contact opgenomen worden met de projectleider van Lekker Fit!.

Randvoorwaarden

Vast contactpersoon vanuit Gemeente Rotterdam (Jeugd & Onderwijs, Sport en Cultuur of Stadsontwikkeling).

Downloads

 • Instructie en geheimhoudingsverklaring

  Download

  16-03-20