Lekker Fit! kleuters

Een kind dat van kleins af aan gezonde gewoontes aanleert, heeft daar nu én later veel profijt van. Met deze aanpak voor de kleuters (4-6 jaar) heeft Lekker Fit! nu een doorlopende lijn in de aanpak voor een gezond gewicht en voldoende beweging onder Rotterdamse kinderen van 0 t/m 14 jaar.

Meer en beter bewegen

Bij kleuters is veel winst te behalen in het aantal beweegmomenten in het speellokaal en de intensiteit van het bewegen. Minimaal 90 minuten beweegles per week in het speellokaal is daarom een voorwaarde. De consulent Kleuters geeft tips over de beweegles en adviseert welke praktische zaken als eerste kunnen worden opgepakt.

Voeding en gezonde keuzes

Groepsleerkrachten leren niet alleen wat verantwoorde voeding is voor een kleuter, maar ook hoe ze kinderen en ouders kunnen motiveren gezond te eten en drinken. Lekker Fit! Trakteren wordt bij de kleuters ingezet. De traktatierichtlijn, "Één is genoeg en klein is oké", legt een basis voor bewuster gedrag m.b.t. trakteren.

De wereld van de Groentefroetels (interactief voorlezen met vertelplaten) maken kleuters nieuwsgierig om samen te proeven van groente en fruit.

"Welkom op school" informeert ‘nieuwe’ ouders op een laagdrempelige manier over een gezonde start op de basisschool en wat hun rol hierin is.

De praatplaat biedt mogelijkheden om met ouders uitgebreider te praten over een gezonde leefstijl. Daarnaast geven de characters Wiebe en Lina, die terugkomen in posters, liedjes en speelleermateriaal, de omgeving een ‘gezonde’ uitstraling.

Tijd en verantwoordelijkheid

Lekker Fit! Kleuters kost (beperkte) tijd en vergroot de deskundigheid van leerkrachten op gebied van bewegingsonderwijs en gezonde leefstijl voor kleuters.De onderdelen sluiten aan bij de diverse VVE methoden en maakt vakintegratie mogelijk, onder andere op het gebied van taal.

De consulent Kleuters bespreekt in de startperiode met het onderbouwteam hoe en wanneer zij de verschillende onderdelen invoeren en heeft daarover regelmatig contact. Het contact verloopt via één contactpersoon: bij voorkeur de onderbouwcoördinator.

Per school heeft de consulent Kleuters een aantal uur per schooljaar beschikbaar, voor een periode van maximaal 2 jaar. Na deze periode van gezamenlijke inzet is er een goede basis gelegd om als school zelf verder aan de slag te gaan.

Volg onze updates