Even voorstellen

Voor een volledige en succesvolle integratie van Lekker Fit! in de kleutergroepen is de inzet van een aantal personen onmisbaar. We gaan ze even kort langs om een indruk te geven van hun rol. Bij pijler 2 gaan we verder in op de bijdrage van de Gymleraar Nieuwe Stijl en van de Consulent Kleuters.

 • De Gymleraar Nieuwe Stijl

  De GNS trekt zijn/haar Lekker Fit! werkzaamheden nu ook door naar groep 1 en 2, hij/zij is hét Lekker Fit! aanspreekpunt voor ouders en groepsleerkrachten. Houdt in de gaten of de onderbouwcoördinator/ contactpersoon kleuters afspraken maakt met leerkrachten over de uitvoering. Agendeert voedingsbeleid in het teamoverleg en motiveert. Signaleert stagnatie/obstakels en legt dit bij de Consulent Kleuters/ projectleider/schoolcontactpersoon van Jeugd & Onderwijs neer.

 • De Consulent Kleuters

  Begeleidt de school naar een vliegende start van Lekker Fit! Kleuters. Inventariseert schoolspecifieke behoeften en stemt af met onderbouwcoördinator over een jaarplan (bijlage 1). Is daarnaast actief betrokken bij de implementatie van kwalitatief bewegingsonderwijs in de kleutergroepen en zorgt voor aanlevering en presentatie van de materialen.

 • De Projectleider Lekker Fit!

  Werft scholen voor Lekker Fit! Kleuters. Houdt een vinger aan de pols, motiveert team tot gezonder beleid (trakteren, groente- en fruitbeleid, water), signaleert problemen:

  1. Lost deze zelf op (als het Lekker Fit! algemeen aangaat)
  2. Geeft het door aan de schoolcontactpersoon van de gemeente (gymzalen, subsidies, veiligheid op school of Lekker Fit! onderdelen voeding)
  3. Geeft het door aan de Consulent Kleuters (als het Lekker Fit! Kleuters aangaat)

  Heeft eenmaal per jaar overleg met de schoolcontactpersoon over Lekker Fit! in het algemeen. Knelpunten/behoeften kunnen hierin worden besproken.

 • De Onderbouwcoördinator

  Stelt een schooljaarplan op voor Lekker Fit! Kleuters. Is cruciaal voor daadwerkelijke uitvoering activiteiten en gebruik materialen, maakt hier in overleg met de GNS concrete afspraken over met de groepsleerkrachten (in overleg met de GNS). Aanspreekpunt voor Consulent Kleuters.

 • De Groepsleerkracht

  Voert activiteiten uit en gebruikt de beschikbare materialen in de klas.

 • De Schooldiëtist

  Geeft voedings- en leefstijladvies en voert metingen bij de kleuters uit. Ze geeft workshops en hanteert daarbij de traktatierichtlijn.

 • De Schoolcontactpersoon

  Komt in actie als er problemen of behoeften worden gesignaleerd die de afdeling Onderwijs aangaan (hoeft niet per se Lekker Fit! gerelateerd te zijn). Kan worden geraadpleegd voor inhoudelijke vragen over gezondheid, de schooldiëtistº of als er problemen zijn met fysieke ruimtes zoals gymlokalen. Heeft eens per jaar overleg met de projectleider over Lekker Fit! in het algemeen.